Chemioterapia

musisz kupić Synflorix jeśli masz zapalenie ucha

ChemioterapiaPoza leczeniem chirurgicznym w walce z nowotworami stosuje się chemioterapię. Rzadko stosuje się ją w przypadku nowotworów łagodnych, które nie dają przerzutów ani nie ma przy nich ryzyka wznowy, jednak często jest jedynym sposobem na pokonanie nowotworu złośliwego.

Z założenia chemioterapia polega na traktowaniu danej choroby (nowotwór lub choroby wywołane pasożytami i drobnoustrojami) syntetycznymi związkami chemicznymi.

Paul Ehrlich, który wprowadził te pojęcie, używał do tego organicznej pochodnej arsenowej zwanej salwarsanem, by leczyć choroby wywołane przez krętki i pierwotniaki.

Do chemioterapii przeciwko nowotworom używa się jednak cytostatyków – substancji, które hamują mnożenie się komórek. Taka chemioterapia często znacząco zmniejsza wielkość guza, ale bardzo często okazuje się, że nie komórki macierzyste nowotworu pozostały nienaruszone.

Wtedy to osłabiony przez chemioterapię organizm ma na tyle obniżoną odporność, że bardzo łatwo o przerzuty. Zbadano, że niektóre leki niszczą komórki macierzyste dużo skuteczniej niż inne, choć najlepszym wyjściem jest stosowanie terapii specyficznej wobec komórek macierzystych nowotworu, zamiast konwencjonalnej chemioterapii.